Til innholdet

ARENA :KLASSISK

Publisert: 23.10.2017I helgen gikk landets første klassiske bransjetreff av stabelen i Oslo. Vel, det kan kanskje diskuteres om det var det første, for et bransjetreff kan være så mangt.


TEKST OG FOTO HILDE HOLBÆK-HANSSEN


Det fins mange møteplasser i norsk musikkliv. Men det man i dag forstår med et bransjetreff for musikklivet, er et sted hvor musikere, arrangører, agenter og andre aktører møtes slik at nye forbindelser kan oppstå. Pop- og rock-miljøet har hatt By:Larm i mange år, og en tilsvarende arena for det klassiske miljøet ble mottatt med takk.

Bak treffet står sjangerorganisasjonen Klassisk. Den feirer sitt 70-årsjubileum i år. Hvis du lurer på hvorfor du ikke kjenner til den, er det fordi den bare har hatt navnet Klassisk de siste tre årene. Musikkens venner, derimot, er mer innarbeidet.

Musikkens Venners Landsforbund ble opprettet i 1947 for å sikre folk over hele landet konserter med profesjonelle utøvere. På 1960-tallet hadde forbundet 60 lag som på frivillig basis samarbeidet og organiserte turnéer seg imellom. Dette ble for stort for en frivillig organisasjon, og landsforbundet var derfor blant initiativtakerne til Rikskonsertene som ble opprettet i 1967. Ikke desto mindre fortsatte Musikkens Venner å organisere sine konserter – på frivillig basis som før.

Rikskonsertenes katastrofale nedleggelse
Etter at politikerne gjorde det katastrofale grep å omgjøre Rikskonsertenes omfattende konsertvirksomhet over hele landet til en institusjon som bare skal beskjeftige seg med barn og unge, kalt Kulturtanken, er vi egentlig tilbake til konsertsituasjonen før 1967, i hvert fall når det gjelder klassisk repertoar. De nye kulturhusene har ikke økonomi til å tilby noe i nærheten av det Rikskonsertene kunne tilby, og de frivillige konsertarrangørene er igjen stort sett alene om å arrangere klassiske konserter rundt i landet. Musikkens Venners Landsforbund valgte derfor for tre år siden, på initiativ fra Norsk kulturråd, å bli en sjangerorganisasjon for det klassiske feltet og tok navnet Klassisk. Samtidig inviterte de profesjonelle aktører inn som medlemmer i den til da amatørdrevne virksomheten.

Anderz Døving, daglig leder i Klassisk

– I dag har vi, i tillegg til de tradisjonelle Musikkens Venner-gruppene rundt om i bygd og by, store aktører som arrangerer flere konserter i uken, festivaler fra Festspillene i Bergen til lille Cellolyd i Lofoten, samt ensembler som TrondheimSolistene og Oslo Sinfonietta, forklarer Anderz Døving, som har vært daglig leder av Klassisk siden navneforandringen.

Den tidligere koreografen og regissøren har merket seg behovet for et treffpunkt der Klassisks medlemmer har mulighet til å bli kjent med dagens musikere. Internasjonalt har det vært ulike slike forsøk tidligere, og siden 2012 har Classical :Next vært det aktuelle møtestedet for klassisk musikkbransje. Leder av dette treffet, Jennifer Dauterman, var blant foredragsholderne på helgens arrangement.

Skal bli årlig arrangement
Arena :Klassisk har vært forberedt i et par år, og planen er at dette skal bli en årlig samling. Programmet, som pågikk i perioden 19.-22. oktober, besto av 1) fem konserter med Oslo-Filharmonien, Norges Ungdomskor, Det Norske Kammerorkester, Norges Ungdomssymfoniorkester og koret Grex Vocalis, 2) tre showcases, der musikere fikk åtte minutter til å presentere seg for medlemmene i Klassisk, 3) to workshops med temaene søknadsskriving og markedsføring og 4) tre debatter.

Hvilke forventninger har så Døving til treffet?

– For meg er det viktigst at noen av medlemmene faktisk hyrer noen fra showcasene. Dernest håper jeg at vi får såpass stor oppmerksomhet at noen hører om det – planen er å arrangere slike treff en gang i året og at arrangementet vokser. Og så håper jeg selvfølgelig på tilbakemeldinger om at dette var vellykket, smiler han.

Det kan det være grunn til å tro at han får.

Solveig Rønningen, daglig leder i Kirsten Flagstad Festival, Hamar.

Nye tider og nye behov
– Dette er strålende, sier daglig leder Solveig Rønningen i Kirsten Flagstad Festival. – For oss som stort sett sitter alene med ansvaret, er det å få faglig påfyll, både kunstnerisk og administrativt veldig viktig. Vi fikk spesielt gode tips på seminaret om markedsføring. Det er nye tider og nye behov, og slikt trenger man input på. Det er også veldig fint å treffe likesinnede, så dette håper jeg vil fortsette.

– Hva syns du om showcasene?

– Det var på høy tid! Jeg har allerede hatt noen av sangerne som var med på min festival, men det var veldig fint å bli presentert for nye. Dette er viktig.

For å delta i showcasene var det innsendt i alt 80 programforslag med 165 musikere, hvorav 30 av forslagene ble plukket ut av en meget kompetent jury. Her stilte alt fra solomusikere til store ensembler med barneprogram, noen mer teatrale forestillinger og musikkprestasjoner på høyt nivå.

– Dette er et veldig fint initiativ, sier pianisten Joachim Knoph etter å ha spilt sine åtte minutter med Rakhmaninov og Chopin. – Flott at vi får samme mulighet til å vise oss frem for arrangører som pop- og rockbransjen får på By:Larm.

For Bernhard Gismervik fra Musikkselskapet Nordvegen i Haugesund, var Klassisk et relativt nytt bekjentskap.

– Vårt ensemble var opprinnelig en del av Fylkesmusikerordningen, men da den ble omgjort til et AS, ble vi selvstendige og har arrangert konserter i vårt område i ti år nå. Jeg ble nylig oppmerksom på Klassisk og meldte oss inn. Vi hyrer inn rundt 60 musikere i året i tillegg til vårt eget ensemble på fem, så det er klart at et slikt treff som dette er gull verd.

Klassiskmusikks utsendte fikk dessverre ikke med seg siste dag av treffet, men ser med forventning frem til det neste, som forhåpentlig kommer våren 2019.

Debatt om den klassiske konsertarrangøren i 2017. Fra venstre: Yumi Murakami (Universal), Maren Gjerstad (Risør Kammermusikkfest), Mari Samuelsen (fiolinist), Eleanor Ward (Non-Classical, London) og ordstyrer Einar Eidsvåg (Music Norway)

Toppbilde: Showcase: Sopranen Ida Gudim og pianisten Ivar Anton Waagaard presenterer seg for Klassisks medlemmer.