Til innholdet

FESTIVALNORGE HAR VÅKNET

Publisert: 07.08.2017Den forestående Øya-festivalen vies stor oppmerksomhet i riksmediene om dagen. Det kan derfor være grunn til å minne om at også det klassiske festival-Norge våknet til nytt liv etter ferien. Mens Olavsfestdagene i Trondheim fikk residere alene i slutten av juli, kom Nordland Musikkfestuke i Bodø og Elverumfestspillene i gang fredag 4. august. Fra 8. august av kommer Kammermusikkfestivalen i Stavanger, tett fulgt av Leif Ove Andsnes’ Rosendal Kammermusikkfestival fra 10.august. Oscarsborgoperaen byr på en scenisk fremførelse av Carl Orffs Carmina Burana fra 11. august og David og Julie Coucherons Kon-Tiki Kammermusikkfestival på Bygdøy har oppstart 14. august. Parallelt med festivalene i Oslo-området foregår Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse (8.-18 august), ikke en festival, men med et konserttilbud som kan være en festival verdig. Og mens den foregår, fra 17. august, kommer Arve Tellefsens Oslo Kammermusikkfestival. 18. august starter Bergen Nasjonale Operas festival Mimi Goes Glamping på Åmot Operagård i Sogn og Fjordane. Og hele veien går Ole Bøhns Sommerkonserter i Vigeland-museet i Oslo hver søndag.

Alt kan man finne i Klassiskmusikks kalender som er tilgjengelig på forsiden og i vår festivaloversikt nr. 2 for 2017.

Toppfoto: Baroniet i Rosendal. Foto: Rosendal Kammermusikkfestival.