Til innholdet

FORSVARSMUSIKK I STORM OG STILLE

Publisert: 05.12.2018Forsvarets musikk har gjennom hele 2018 feiret sitt 200-årsjubileum. Det har vært en rekke konserter og markeringer, og i samarbeid med Norges Musikkorps Forbund har de også feiret Musikkorpsenes år. Den avsluttende markeringen kom med lanseringen av I storm og stille – Forsvarets musikk 1818-2018.

200 år med militærmusikk har mange fasetter. Redaktør Niels Kristian Persen valgte derfor å forme boken som en antologi i tre deler, der 20 bidragsytere dekker alt fra den historiske biten til emner som samfunnsoppdrag og politikk, uniformhistorie, repertoar, NRKs rolle, Johan Halvorsen og Johan Svendsen, samt bidrag fra enkeltmusikere fra de ni korpsene som har vært i sving i nyere tid.

Musikkforsker og fløytist Sigrid Egtvedt, som har skrevet kapittelet Notene forteller – Repertoar og besetning i 1. brigades musikkorps, pekte i sin presentasjon under lanseringen på at det er et stort uutforsket potensiale på militær- og blåsemusikkområdet. Et interessant fenomen er at selv om militærmusikken var meget populær i befolkningen, lød den ikke spesielt vakker til å begynne med. Den store forbedringen kom fra midten av 1800-tallet med oppfinnelsen av klaffer og ventiler på blåseinstrumentene, noe som førte til at intonasjonen mellom de ulike instrumentgruppene ble langt enklere.

Norges første kvinnelige militærmusiker, oboist Bergljot Støkken fra Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet, bidro også med en svært underholdende beretning om hvordan det var å komme inn som kvinne – tydeligvis noe overraskende på Forsvaret i 1982 – som trengte uniform, dametoalett og rekruttskole. Mye har tydeligvis endret seg siden den gang.

Noe som også har endret seg er tilgangen på musikalsk materiale. Det har redaktør Niels Persen mye av æren for. Han har gjennom sitt mangeårige arbeid på Forsvarsmuseet gjort en kjempeinnsats for norsk musikkarv med å samle inn – og redde – noter fra samtlige norske militærkorps. Han har også systematisert tidligere sjef for Forsvarets musikk Bjarne Larsens enorme arkiv av både noter, gjenstander og skriftlig materiale som sikkert kan komme til nytte for videre forskning på denne siden av musikklivet.

Boken er rikt illustrert, og spesielt kapittelet om uniformhistorie er morsomt i så måte. Her er det bilder av staselige soldater til hest, signaltrompetister, fjørbusker og høye uniformhatter. Og boken kan antakelig skryte av å ha Norges største samling av blanke knapper!

Boken kommer i salg på nyåret.