Til innholdet

KOMPONISTFORENINGENS LIKESTILLINGSPRIS TIL CATHRINE WINNES

Publisert: 19.12.2019Komponistforeningens likestillingspris ble tildelt Cathrine Winnes onsdag 18. desember på Den Norske Opera & Ballett, der Winnes for tiden dirigerer Nøtteknekkeren. Siden 2017 har prisen årlig blitt gitt til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet. Begrunnelsen til årets tildeling var følgende:

«Komponistforeningens likestillingspris 2019 tildeles en person som over flere år har arbeidet for å løfte frem likestillingsperspektivet i det skapende musikklivet som dirigent og formidler.

En konkret anledning, Norges 100-årsmarkering for kvinners stemmerett i 2013, ble startpunktet for prismottakerens målrettede arbeid. Prismottakeren gjorde da omfattende research på Nasjonalbiblioteket og fant mye uspilt orkestermusikk komponert av norske kvinner som levde i 1913. Materialet ble tilrettelagt for Universitetets symfoniorkester og fremført på konsert i Universitetets aula på selve 100-årsdagen for stemmerettsjubileet. Prosjektet ble deretter dokumentert i NRKs tv-serie Hurra for jentemusikken, som igjen dannet bakgrunnen for konseptet til tv-serien She Composes Like a Man, der årets prismottaker i tillegg til å være programleder også sto bak idé og manus sammen med regissør Anders Lindstad. Serien er produsert av STV av Peiling Film & TV AS, og ble sendt på SVT og NRK henholdsvis våren og høsten 2019. She Composes Like a Man har fått stor offentlig oppmerksomhet over flere landegrenser i år, blant annet gjennom nominasjon til den prestisjetunge prisen Rose d’Or, med prisutdeling i London 1. desember. Årets prismottaker skaper altså ikke bare bevissthet om repertoar internt i orkestrene, hun har også på særegent vis klart å ta disse spørsmålene med ut av konsertsalen og inn i en større offentlig ramme.

Grunnlaget for tildelingen ligger likevel i prismottakerens arbeid med å skape en mer balansert repertoarsituasjon gjennom en systematisk praksis, der hun over flere år har bygget opp et repertoar bestående av både kjent og ukjent musikk som hun tar med seg ut i ulike orkestre. Slik bidrar hun til å påvirke orkestrenes etablerte standardrepertoar, så det både utfordres med musikk som sjeldnere er blitt spilt og dermed også utvides til å romme et bredere tilfang av musikk.

Vi vil også berømme årets prismottaker for hvordan hun klarer å fronte både et eldre repertoar og å få institusjonene til å erkjenne at det også i dette repertoaret finnes god musikk av kvinner, samtidig som hun også er en viktig ambassadør for dagens levende komponister, spesielt i Norden.

I Norge, Danmark og Sverige har landenes komponistforeninger i år presentert statistikker over fremført repertoar i offentlig finansierte orkestre og utvalgte ensembler de siste sesongene. Tallene viser at økt satsing på ny musikk og bestillingsverk også virker positivt på kjønnsbalansen og stimulerer til et mer mangfoldig musikkliv. Årets prismottaker er et levende eksempel på dette i sitt virke som kunstnerisk leder for det svenske orkesteret Blaasarsymfonikerna, som topper statistikken for kvinneandelen av fremført musikk i Sverige. Regnet i antall minutter, fremfører orkesteret 20 prosent musikk skrevet av kvinner. Tallet kan sies å være representativt: I Norge utgjør antall kvinnelige medlemmer i Komponistforeningen og TONO henholdsvis 19 og 20 prosent av medlemsmassen.

I enda større grad enn komponistyrket, trakteres yrket som orkesterdirigent fremdeles først og fremst av menn, både i Norge og internasjonalt. Årets prismottaker er derfor en foregangskvinne ikke bare på vegne av komponistene, men også innenfor sin egen profesjon.»

Tidligere vinnere av Komponistforeningens likestillingspris:

Bilde: Fra venstre Agnes Ida Pettersen, Komponistforeningens likestillingsombud, nestleder Stine Sørlie, prisvinner og dirigent Cathrine Winnes og Komponistforeningens styreleder Jørgen Karlstrøm. Foto: Beate Styri/NKF