Til innholdet

LARS PETTER HAGEN NY RÅDSLEDER I KULTURRÅDET

Publisert: 16.12.2019Komponisten Lars Petter Hagen ble fredag 13. desember utnevnt til ny rådsleder i Norsk kulturråd fra 1. januar 2020. Han avløser Henie Onstad Kunstsenters direktør Tone Hansen og er oppnevnt for fire år. Lars Petter Hagen er prosjektleder for Oslo-Filharmoniens 100-årsjubileum og har tidligere vært kunstnerisk leder av Ultimafestivalen og foreningen Ny Musikk. Parallelt med disse vervene har han vært aktiv som komponist, der han først og fremst har markert seg med instrumentalmusikk, elektroaktustiske verk og musikk for scene og film. Hagen sitter nå i Kulturrådets fagutvalg for musikk. Om sitt kommende verv sier han:

– Kulturrådet spiller en avgjørende rolle i fremveksten av det kunstneriske mangfoldet og den høye kvaliteten vi ser i norsk kulturliv i dag. I en offentlighet som kan oppleves som fragmentert og individualisert kan kunst skape fellesskap og nye måter å tenke på. Dette er et viktig arbeid som jeg vil bygge videre på som ny rådsleder.

Andre nye medlemmer av rådet er Peder Horgen, daglig leder for Scenekunst Sør, og komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi, mens Jorunn Veiteberg og Maria Utsi er gjenoppnevnt for fire nye år. Bjørn Hatterud er nytt varamedlem, mens designer og produsent Rami Maktabi er gjenoppnevnt som varamedlem. Følgende rådsmedlemmer er på valg om to år: Anne Oterholm, Jan Ole Otnæs, Sigurd Sverdrup Sandmo, Camara Lundestad Joof og Luba Kuzovnikova.

Les mer om rådsmedlemmene her

Bilde: Lars Petter Hagen. Foto: Ultimafestivalen/Henrik Beck