Til innholdet

LINDEMANPRISEN 2019 TIL GRETE PEDERSEN

Publisert: 03.09.2019Årets Lindemanpris går til dirigenten, musikeren og pedagogen Grete Pedersen, som omtales som en av vår tids beste dirigenter.

Under Grete Pedersens ledelse gjennom 29 år, har Det Norske Solistkor utviklet seg til å bli et kor i verdensklasse. I tillegg har Pedersens innsats styrket korsangens posisjon og betydning både gjennom hennes pedagogiske virksomhet og gjennom sitt nære samarbeid med norske komponister der hun har vært en viktig fødselshjelper for nytt og betydelig korrepertoar.

Styreleder i Lindemans Legat, Einar Solbu omtaler henne som en svært verdig prisvinner:

– Hun får prisen som utøver, men kunne like gjerne ha fått den som pedagog – som professor ved Norges musikkhøgskole eller som lærer ved mesterklasser rundt om i verden. Den høye kvaliteten på norske kordirigenter i dag skyldes ikke minst henne.

Om prisvinneren sies det at «hun er nysgjerrig og utforskende, og med en sjelden stor bredde i repertoar. Hun behersker alt fra tidligmusikk til dagens avantgarde. I tillegg krysser hun grenser og danser gjerne mellom ulike genre, i samarbeid med musikere fra for eksempel jazz- eller folkemusikkmiljøet. Hun er fordomsfri når hun programmerer, og utfordrer stadig konvensjonene».

Det kan være vanskelig å måle effekten av Grete Pedersens innsats, men den har hatt store ringvirkninger. Det er for eksempel rimelig å si at hun også har tatt del i utviklingen av flere blant dagens fremste norske solister; sangere som Audun Iversen, Lise Davidsen, Johannes Weisser, Tora Augestad og Marianne Beate Kielland har alle trådt sine sko i Solistkoret.

Grete Pedersen har fått en rekke priser for sitt arbeid. I tillegg er hun nominert til Nordisk Råds musikkpris i 2019.

Lindemanprisen er en av Norges mest prestisjefylte musikkpriser. Den er på 150.000 kroner og deles ut 25. oktober ved en høytidelig markering i Lindemansalen på Norges musikkhøgskole. Som mottaker av De unges Lindemanpris har Pedersen utpekt Maria Angelika Carlsen, leder av Ensemble Allegria, som Solistkoret har hatt mye samarbeid med de siste årene.