Til innholdet

LINDEMANPRISEN TIL BJØRN KRUSE

Publisert: 11.10.2018Komponisten, maleren og pedagogen Bjørn Kruse får fredag 12. oktober overrakt årets Lindemanpris. Med seg på seremonien får han komponisten Øyvind Mæland, som Kruse har valgt til mottaker av De Unges Lindemanpris.

Om legatets begrunnelse for å gi Kruse prisen sier styreleder Einar Solbu følgende:

Bjørn Kruse har vært en toneangivende komponist og en svært aktiv deltaker i norsk musikkliv gjennom de siste 45 år. Han har komponert over 150 verk for besetninger som kor, kammerensembler og orkester, dessuten har han skrevet fire operaer.
Bjørn Kruse har fått en rekke priser, senest Spellemannprisen 2018 som «Årets komponist» og Musikkforleggerprisen 2017 for «Årets verk – Klassisk/Samtidsmusikk».

Han har tidligere vært aktiv som utøver, studiomusiker, produsent og arrangør. Siden 1976 har han undervist i komposisjonsfag ved Musikkhøgskolen, de siste 20 årene som Professor. I de senere år har hans aktivitet også som billedkunstner fått et nytt oppsving gjennom flere større utstillinger.

Gjennom sin omfattende produksjon og pedagogiske tenkning innenfor komposisjonsfaget har Bjørn Kruse vært en av de første til å vektlegge sammenhengene mellom de ulike kunstfagene. Han har forfattet boka «Den tenkende kunstner. Komposisjon og dramaturgi som prosess og metode», dessuten to mye anvendte bøker i henholdsvis bruksmusikkarrangering og jazzteori. Ved Norges musikkhøgskole har hans pedagogiske virke hatt stor betydning for flere generasjoner av norske komponister.

Lindemanprisen er på kr. 150.000.

Lindeman Legats fine intervju med prismottakeren, Den fritenkende kunstner,  du lese her.


Øyvind Mæland. Foto: Studio Lumo

De Unges Lindemanpris

Som vanlig får prisvinneren anledning til å trekke frem et ungt talent. For Bjørn Kruse falt valget på komponisten Øyvind Mæland, som Kruse møtte for første gang som komposisjonsstudent på Norges musikkhøgskole.

– Han la frem skisser på musikk han arbeidet med, og i våre påfølgende samtaler viste Øyvind Mæland seg som en dypsindig og reflektert kunstner, samtidig som han demonstrerte et imponerende kompositorisk håndverk, sier Bjørn Kruse.

Ifølge Kruse har Mæland siden den gang, gjennom studier med blant andre Olav Anton Thommessen, Ivar Frounberg og Henrik Hellstenius, skapt sitt eget kunstneriske ståsted og identitet innen et abstrakt lydlandskap som er slående personlig og originalt. Kruse trekker blant annet fram operaen Ad undas – Solaris korrigert, som han opplevde på Den Norske Opera i 2015.

– Her sto det frem en komponist med stor kunstnerisk integritet og troverdighet. Mælands musikk innbyr til lyttende deltagelse i en poetisk lekende dialog som spiller på mange lag av referanser, komponert med strukturell kontroll og dramaturgisk innsikt. Det er ingen tvil om Mælands kunstneriske kraft. Han er allerede en av de viktigste stemmene innen et frodig samtidsmusikkmiljø, rikt på unge komponisttalenter, sier Bjørn Kruse.

De Unges Lindemanpris er på kr. 50.000