Til innholdet

NY STYRELEDER I DET NORSKE KAMMEROKRESTER

Publisert: 21.12.2018Amund W. Skou går av som styreleder i Det Norske Kammerorkester 1.januar 2019 etter 25 år i vervet. Han erstattes av Tom Remlov.

– Jeg har hatt gleden av å arbeide med strålende kunstneriske ledere som Terje Tønnessen og Iona Brown, og med de profesjonelle direktører Bernt Lauritz Larsen og Per Erik Kise Larsen. Suksessen skyldes ikke meg eller styret, men derimot det nære og gode samarbeid mellom den til enhver tid sittende kunstneriske leder og direktør. Det er i samarbeidet mellom dem at eksperimentene diskuteres og kreative programmer skapes. Det er derfra vi bringes videre, sier Amund Skou.

– Skou har gjennom sin tid som styreleder bidratt til at orkesteret har befestet sin posisjon som en av de mest sentrale aktørene både nasjonalt og internasjonalt innenfor den klassiske musikken. Hans åpenhet for nytenkning rundt den klassiske musikktradisjonen har gjort det mulig for Kammerorkesteret å gå fra å være et tradisjonsbundet ensemble til i dag å bli ansett som en av de viktigste nyskaperne innen sjangeren, sier orkesterets direktør Per Erik Kise Larsen.

Med Tom Remlov får orkesteret en styreleder med egenskaper og kvalifikasjoner som vil bidra til videre vekst. Han overtar vervet som styreleder i sitt siste år som teatersjef for Riksteatret.