Til innholdet

NYTT OPPHAVSRETTSDIREKTIV I EU

Publisert: 20.02.2019Internasjonal lovgivning om opphavsrett har eksistert siden 1886. Lovgivningen i forskjellige land er flere ganger blitt justert i forhold til medieutviklingen, som da kringkastere gjorde sitt inntog på 1920-tallet. Internett har medført nye utfordringer med virksomhet uavhengig av landegrenser, og stadig nye brukerstyrte plattformer som Facebook og YouTube. Denne uken kom EU-kommisjonen, parlamentet og rådet til enighet om de grunnleggende prinsippene for det nye opphavsrettsdirektivet, som også skal gjelde Norge.

– Opphavsrettdirektivet adresserer verdigap-problematikken (value gap), ved å legge et ansvar på brukerstyrte plattformtjenester for betaling for innholdet som legges ut, sier Jørgen Karlstrøm, styreleder i Komponistforeningen. – Artikkel 13 i opphavsrettsdirektivet har som mål å tette dette hullet. Spesielt viktig for oss er også artikkel 14, 15 og 16, det såkalte transparency triangle. Ordlyden i artikkel 14 vil inkludere det viktige poenget at rettighetshaverne ikke bare har rett til «fair», men proporsjonal betaling. Det som gjenstår er endelig godkjenning i parlamentet, men her fikk forslaget 67 prosent oppslutning ved forrige runde og det er god grunn til å tro at dette nå er det endelige resultatet, sier Karlstrøm.

Bilde: Wikipedia.org