Til innholdet

OLAVSFESTDAGENE URFREMFØRER KLEIBERG

Publisert: 29.07.2018I dag urfremfører Olavsfestdagene Ståle Kleibergs verk Trur du på lyng? til dikt av Helge Torvund. Konserten faller i fire deler, der hver del samsvarer med en årstid og dermed danner årstidssyklusen som bilde på et livsløp. Samtidig står de fire delene som separate verk:

Lyssmeden for mezzosopran, klarinett og piano,
Strykekvartett nr. 3,
Trio Luna for fløyte, bratsj og harpe
Trur du på lyng? for mezzosopran og piano.

I åpnings- og avslutningsverket resiteres Torvunds dikt av skuespilleren Andrea Bræin Hovig og synges så av mezzosopranen Marianne Beate Kielland. De to rene instrumentalverkene er musikalske tolkninger til bestemte dikt av samme poet. Kleiberg forklarer:

«I tekst og toner finnes både et nivå som umiddelbart taler til sansene og et reflekterende nivå som avdekkes etter hvert. Vi møter en verden som er konkret og kroppslig – en verden hvor intense sanseerfaringer formidles på presise og uvante måter. Samtidig er den underliggjort – full av skjulte og overraskende sammenhenger. Disse sammenhengene bringes noen ganger frem i dagen. «Det finst ei stille/som fråværet av bier i januar», heter det for eksempel i en av de tonesatte tekstene – en ny måte å erfare både stillhet, insekter og vinter på. Andre ganger er sammenhengene noe vi aner ved at de antydes eller delvis avdekkes. Verden fremstår på denne måten som både gjenkjennelig og gåtefull.

Skråsikre dogmer har ingen plass i dette universet. Undring og mysterium står derimot sentralt, og mysteriet kan erfares i vår hverdag. Nøkkelen ligger i å skjerpe kroppens sanser – lytte, betrakte, fornemme mer og på andre måter enn det vi vanligvis gjør gjennom vår tillærte måte å erfare verden på. Med en slik poetisk innstilling til livet vil mysteriet vise seg i det velkjente. Din og min hverdag blir rett og slett den viktigste kilden vi har for å kunne vinne innsikt i noen av livets gåter.»

Bilde: Ståle Kleiberg. Foto Ole Martin Wold