Til innholdet

OPERAHUS I KRISTIANSUND

Publisert: 06.09.2019Kulturminister Trine Skei Grande presenterte en gladmelding i går: Regjeringen har satt av 150 millioner kroner til et nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Prosjektet får 15 millioner kroner det første året, og så vil pengene falle på plass etter hvert som utgiftene kommer.

Nybygget skal også romme Nordmøre Museum og Kristiansund Bibliotek. Det skal reises innen en totalkostnad på ca. 690 millioner kroner, hvorav bidrag fra stat og fylkeskommune kommer på maksimalt kr. 150 millioner hver.

Søknaden om statsstøtte ble sendt 1. mars 2018, blant annet med følgende argumentasjon: Fire veletablerte profesjonelle kulturleverandører utgjør i dag bærebjelken i Kristiansunds kulturliv. To av disse er nasjonale og regionale satsinger; Operaen i Kristiansund og Stiftelsen Nordmøre Museum. Disse aktørene har til nå ikke hatt egnede lokaler til å kunne utøve sin virksomhet, og dermed ikke vært i stand til å være de kulturleverandørene som myndighetene ønsker og forventer at de skal være. Det nye kulturbygget vil løse et nasjonalt problem og svare på en regional utfordring ved å tilrettelegge for at opera og museum kan produsere og prestere til beste for publikum og dermed fylle sin funksjon som samfunnsutviklere.

Bilde: Modell av det nye opera- og kulturhuset i Kristiansund. Cop. Kristiansund kommune