Til innholdet

OPPROP FOR SOFIENBERG KIRKE SOM MUSIKKARENA

Publisert: 14.12.2018Sofienberg kirke i Oslo har i mange år, på grunn av sin akustikk, vært en sentral arena for klassisk musikk. Kirken er spesielt godt egnet for akustiske innspillinger. Blant de som har spilt inn CDer der er Arve Tellefsen, Einar Steen-Nøkleberg, Terje Tønnesen, Håkon Austbø og Guro Kleven Hagen. Den er også ettertraktet til konsertbruk og orgelundervisning. Under den store omleggingen av bruk av kirkebygg i Oslo står denne arenaen nå i fare. 17. desember skal Oslo Bispedømmeråd ta stilling til den fremtidige bruk av kirken. Paulus og Sofienberg menighet ønsker følgende vedtak:

«Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Det forordnes ikke gudstjenester i Sofienberg kirke, men ikke-forordnede gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne sted (i begrenset grad). Sofienberg kirke videreutvikles til en byomfattende spesialkirke for klassisk basert musikkutøvelse og undervisning.»

Dessverre har styringsgruppen i Oslo bispedømme etter flere høringsrunder kommet frem til denne innstillingen:

«Paulus kirke er soknekirke i Paulus og Sofienberg sokn. Sofienberg kirke fristilles for utleie. Fellesrådet er ansvarlig for utleie av kirken. Det forordnes ikke gudstjenester i Sofienberg kirke, men ikke-forordnede gudstjenester og annen menighetsaktivitet kan fortsatt finne sted i begrenset grad etter en oppsatt plan. Planen utarbeides av fellesrådet i samarbeid med menighetsråd og bispedømmeråd.»

I innstillingen fra styringsgruppen fristilles m.a.o. kirken til utleie, det begrenses ikke til hvilken virksomhet og menigheten fratas styringen over kirken. Dette kan bety at man kan ende opp med at den blir leid ut til høystbydende, og ikke at klassisk basert musikk vil bli prioritert. Innspillinger, konserter og orgelundervisning kan bortfalle.

Sofienberg kirke er i dag den viktigste innspillingskirken i Norge for klassisk musikk. Det er kommet inn massiv støtte fra det profesjonelle musikkliv for å beholde Sofienberg kirke som et sted der man fortsatt kan få spille inn klassisk musikk. EN lang rekke av Norges fremste musikere, komponister og plateprodusenter har sendt inn støtteerklæringer til Sofienberg som fortsatt klassisk arena:

Vegard Landaas – LAWO Classics
Erik Gard Amundsen – Director Classical Music – Grappa Musikkforlag AS (Simax Classics, Aurora, Hemera, Pro Musica)
Jørgen Karlstrøm – Styreleder i Norsk Komponistforening
Jørn Pedersen – Musikkprodusent
Arild Erikstad – NRK
Bjørn A Drage – Organist
Håvard Gimse – Pianist
Bettina Smith – Sanger, førsteamanuensis ved Universtietet i Stavanger
Elisabeth Holmertz – Sanger
Tore Erik Mohn – Dirigent for kammerkoret NOVA
Marianne Beate Kielland – Sanger
Itziar Galdos – Sanger
Per Arne Frantzen – Pianist
Annabel Guaita – Pianist, musikkritiker
Andreas Johnson – Barokkanerne
Signe Bakke – Pianist, førsteamanuensis ved Griegakademiet
Andrew Smith – Komponist, organist
Bjørn Kruse – Professor emeritus, komponist
Jan Gunnar Hoff – Jazzmusiker, komponist og professor på UiT og UiA
Emilie Heldal Lidsheim – Musiker
Bjørn Bolstad Skjelbred – Komponist, Styreleder Telemark Kammerorkester
Daniel Sæther – Kontratenor
Gro Schibsted Sandvik – Professor emeritus, fløytist
Tor Espen Aspaas – Pianist, professor ved Norges musikkhøgskole
Arvid Engegård, primarius i Engegårdkvartetten
Juliet Jopling – Daglig leder og bratsjist Engegårdkvartetten
Elise Båtnes – Konsertmester i Oslo-Filharmonien, Professor ved Norges Musikkhøgskole
Yumi Murakami – Fløytist
Knut Vaage – Komponist
Ivar Anton Waagaard – Pianist
Isa Katharina Gericke – Sanger
Sidsel Walstad – Harpist
Helene Wold – Sanger
Jon Øivind Ness – Komponist.
Kenneth Karlsson – Pianist
Ebba Rydh – Sanger, Nordic Voices og SyrinEnsemblet
Rune Alver – Pianist
Nils Anders Mortensen – Pianist
Erlend Skomsvoll – Pianist
Audun Andre Sandvik – Solocellist i Kringkastingsorkesteret og Det Norske Kammerorkester,
Professor Musikkonservatoriet UiT, Norges arktiske universitet
Dan Styffe – Kontrabassist, Professor ved NMH og Barratt Due.
Bjørn Rabben – Slagverker
Nils Henrik Asheim – Organist, Komponist