Til innholdet
1220 visninger

Festspillene i BergenI en tid med store globale endringer og utfordringer blir spørsmålet om hvem vi er eller hvem vi ønsker å være brennende aktuelt. I møtet med det fremmede og de fremmede blir vi konfrontert med nye verdensbilder og nye identiteter, som noen ganger kan virke provoserende, andre ganger givende.

På kunstens område møter vi kraftfulle forsøk på å fremstille forskjeller og mangfold som en berikelse. Alle medvirker de til erkjennelsen av at det annerledes og ukjente godt kan være normalt og både nødvendig, nyskapende og inspirerende.

En av kunstens egenskaper er nettopp å skape en fellesskapsfølelse på tvers av alle ulikheter. Gjennom kunsten kan vi være sammen på en måte som bygger bro mellom mennesker fra forskjellige regioner og sosiale klasser, med forskjellig språk, religion og kultur. Sang og musikk, litteratur og teater kan bidra til frihet og til opplevelsen av at identitet ikke er en beskyttelse, men en åpning mot De andre.

Festspillkomponisten i 2017 er finske Kaija Saariaho, som har fått sin kunstneriske og personlige identitet dannet i møte med alt hva Frankrike representerer. Hun har bodd store deler av sitt liv i Paris og beveger seg naturlig mellom flere kulturer, noe både hun selv og hennes kunst nyter godt av. Saariaho taler gjennom sin musikk og hennes kunst ønsker å bidra til et åpnere, mer inkluderende og rikere menneskelig fellesskap.

Identitetsspørsmålet gjelder også Festspillene i Bergen. Har Festspillene en identitet som er uforanderlig og gyldig til alle tider? Nei, selvsagt ikke. Festspillene er i konstant bevegelse og kritisk dialog både med seg selv og med nære og fjerne omgivelser. Min oppgave er å sikre en kunstnerisk romslighet og åpenhet, slik at publikum kan få møte noe nytt og annerledes som vi kanskje ennå ikke har ord for.

Festspillene 2017 har identitet som overgripende tema. Vi inviterer publikum til en oppdagelsesferd på tvers av kunstartene i vårt store program. Du vil finne et mangfold av komplekse identiteter hos utøvende og skapende kunstnere, som kontinuerlig er på vei mot et annet sted. Møt dem på reisen. Kanskje møter du da også deg selv.

Anders Beyer Festspilldirektør

Her kan du forhåndsbestille festivalprogrammet, klikk her!
En hendig, komplett oversikt over årets arrangementer finner du ved å klikke her !

Festspillene i Bergen er under H.M. Kong Harald Vs høye beskyttelse.