Til innholdet

5042 visninger

RingsakerOperaenMAREN MYRVOLD /
DET VIKTIGSTE ER AT DU SER PEN UT

lørdag 18. januar
kl. 16.00
Hamar Teater (festsalen)

Forestillingen er lagd for RingsakerOperaen i anledning Monofon Monologfestival.

Som operasanger er det en del av jobben å leve seg inn i andres måte å leve livet på. Og inspirasjonen hentes fra eget liv og erfaringer. Hvilke karakterer og skyggesider får en ung sopran mulighet til å utforske på scenen? Finnes det gode rollemodeller å ta lærdom fra i operaen og musikkens verden? Og hvordan påvirker rollearbeidet privatlivet? Er du en tilregnelig person etter å ha jobbet 8 timer hver dag med å leve ut livet som blodtørstig heks? Sopran Maren Myrvold undersøker hvordan arbeid med roller og formidling av musikk påvirker de som jobber med det, og hvilke følger det får for privatlivet.

For mer informasjon og billetter se her!

RingsakerOperaen ble etablert i 1979 i Brumunddal. Fram til 1998 var den organisert som en forening. I 1997 kom den inn på statsbudsjettet, og organisasjonen ble omgjort til en stiftelse. Stifterne av RingsakerOperaen er: Ringsaker Operakor, RingsakerOperaen Produksjon, RingsakerOperaens Venner og Hedemarken Symfoniorkester.

RingsakerOperaen skal produsere og formidle opera og annet musikkteater basert på samarbeid mellom frivillige og profesjonelle. Vårt hovedmål er å være den sentrale aktøren innen musikkteater i innlandet. En produksjon engasjerer mange frivillige innenfor stiftelsens foreninger, deres arbeid tilsvarer ca 10 årsverk. Administrasjonen har to ansatte.

I november hvert år setter vi opp en fullscenisk opera i Teatersalen i Brumunddal. Resten av året har vi konserter og andre arrangementer hovedsakelig i Mjøsregionen, men hele Innlandet ansees som vår hjemmebane. Vi samarbeider gjerne med andre aktører i regionen eller i Opera Norge-nettverket. RingsakerOperaskole har hvert år egen oppsetning eller konsert og deltar på hovedforestillingen ved behov.