Til innholdet

959 visninger

Trondheim KammermusikkfestivalTrondheim kammermusikkfestival har som mål at festivalen skal være en årlig nasjonal og internasjonal arena for kammermusikk i flere genre, på et høyt kvalitativt og nyskapende nivå med basis i Trondheim. Gjennom festivalen skal yngre nasjonale og internasjonale kammermusikkensembler gis karriereutviklingsmuligheter, blant annet gjennom deltakelse i Trondheim International Chamber Music Competition og Academy. Trondheim Kammermusikkfestival hadde allerede første året (1996) et program som kunne måle seg med internasjonale festivaler. Etableringen av Trondheim International Chamber Music Competition var én måte å internasjonalisere festivalen på, og ikke minst satsingen på årlige, internasjonale festivalkomponister.

Trondheim kammermusikkfestival har nå utviklet seg til å bli en av de mest innovative kammermusikkfestivalene i verden. Festivalen har helt siden starten konsentrert seg om å finne balansen mellom å være nyskapende, publikumsvennlig og ha høy kvalitet. Kammermusikk er kommunikasjon på høyt plan, intimt, vakkert og utfordrende. Mange av de store gamle komponistene la ned mest arbeid i sin kammermusikk fordi den formen lå deres hjerte nærmest. Samspill på høyt nivå finner vi også på tvers av genregrenser og grenser mellom kunstarter. Festivalen satser derfor bevisst på å kombinere kunstarter, som litteratur og musikk, dans og musikk, gastronomi og musikk og visuell kunst og musikk