Til innholdet

CHRISTOPHER FOX HEADLONG

Publisert: 12.08.2018Fox Stone.Wind.Rain.Sun4*,*. Straight Lines in Broken Times4**,**. …or just after*. Early One Morning*,**. Unlocking The Grid*. Escalation***. Headlong****. Divisions**
Heather Roche (klarinett*; bassklarinett**; kontrabassklarinett***; Ess-klarinett****)
Metier MSV 28573 (74 minutter)

Slagordet her er «Christopher Fox Headlong» (Hodestups), men det kunne like godt stått «Heather Roche Hodestups», siden hun spiller alle stykkene, og – takket være flersporsteknikk – alle de akustiske stemmene i alle stykkene, på denne fascinerende platen. Roche er kanadier, men har, etter studier ved University of Victoria i Canada i 2005, en mastergrad i London og doktorgrad i Huddersfield, arbeidet i Europa, hovedsakelig i Tyskland og Storbritannia som spesialist på samtidsmusikk. Hun utviklet et spesielt sterkt forhold til den britiske komponisten Christopher Fox (f. 1955), mens hun arbeidet sammen med ham i redaksjonen til samtidsmusikktidsskriftet Tempo, og er blitt den siste i en rekke fremragende utøvere av hans musikk for treblåsere. To av verkene – tittelsporet Headlong (2007), og den ekstraordinære, korte pianissimo-etyden Escalation (2003) – ble skrevet for andre instrumenter (henholdsvis obo og B-klarinett,men så overbevisende er Roches fremførelser på Ess-klarinett (i Headlong) og det sjeldne kontrabass-instrumentet (i Escalation) at det lyder helt naturlig, som om de er skrevet for dem. Fremførelsen som helhet er en mesterklasse i munnstilling og toneforming, og – i duoene – i absolutt synkronisering.

Men hvordan er musikken? Jeg møtte Fox’ musikk for første gang for sytten år siden på Metiers plate med hans solostykker, inner, bygget rundt det enorme 45-minutters tittelverket (MSVCD92059). Ingen av verkene her er i den størrelsen, men samlet viser de Fox’ bemerkelsesverdige bredde som skapende kunstner, fra den lyse, tidvis kvikke Stone.Wind.Rain.Sun– det fjerde i en serie verk for to klarinetter (1989),  inspirert av komponistens hjemfylke Yorkshire – til den overjordiske stillstanden i Early One Morning (2014), en duo med lange holdte toner, multifonikk nesten uten rytme, relativt lite dynamiske kontraster og ikke spor av den kjente engelske folkesangen! Straight Lines in Broken Timeser en annen del av en serie der hver bit «er en komplett, men annerledes, fullførelse av samme opptreden». (Den tredje delen er på platen inner). Med sin helt andre og mørkere inspirasjon, er den en av de tyngste delene å lytte til på denne platen, men i denne gripende fremførelsen kommuniserer den like godt som den lyriske …or just after (1984), inspirert av Wallace Stevens’ kjente samling Thirteen Ways of Looking at a Blackbird. Med fantastisk lyd er dette er spennende plate, full av involverende musikk (noe full av moro, annet avgjort krevende for lytteren) ulastelig spilt. Utforsk denne!


GUY RICKARDS
Oversatt fra engelsk av Hilde Holbæk-Hanssen