Til innholdet

Kom regn

Publisert: 10.12.2017Valen Motett for kvinnekor: Kom regn fra det høie, op. 25; To motetter for kvinnekor, op. 14; Nordheim Music to Two Fragments by Shelley; Hovland Gloria Patri, op. 137, nr. 2; Se, dager kommer; Nystedt Shells; Sansene; I am my brother’s keeper; Mary’s Song; Kruse Music to hear, why hear’st thou music sadly?; Renn over meg som regn
Kvindelige Studenters Sangforening, dir., Marit Tøndel Bodsberg Weyde
LAWO Classics LWC1134 (55 minutter)

Sara Aimée Smiseths noter i CD-heftet til denne utgivelsen, nevner bare musikken en passant – men i sammenheng med den fascinerende historien til Kvindelige Studenters Sangforening (KSS) ved Universitetet i Oslo. Spesielt merker han seg KSS’ utstrakte engasjement overfor ny musikk og med Fartein Valens musikk i særstilling. Smiseth skriver: «En Valen-motett krever mer øving enn det meste annet av repertoar, men det gir også noe tilbake. Den kollektive mestringsfølelsen blir desto større». Hun legger til: «For øyeblikket ligger KSS øverst på listen over musikkorganisasjonen Interkulturs rangering av verdens kvinnekor. For tredje året på rad.» Du hører fra det aller første sporet, Valens «Motett for kvinnekor» Kom regn fra det høie, hvorfor de stadig kommer hjem med nye trofeer. Den tekniske kontrollen er like forbløffende som den er øyeblikkelig hørbar: tonehøyde, diksjon (på engelsk så vel som på norsk), ensemble – alt håndteres imponerende gjennom de fem komponistene her. Jeg må innrømme at nesten en time uavbrutt med firstemte korteksturer, fikk meg til å lengte intenst etter en basstone og en smule mørke – og litt voldsomhet, sinne, hurtighet, og noe stilistisk variasjon i repertoarvalg ville også vært velkomment. Alle de tretten sporene synes å sveve rundt et andante-tempo, mf-dynamikk, og utstrakt tonalitet. Likevel, det er hva det er, og kunne knapt vært utført bedre.


MARTIN ANDERSON
Oversatt fra engelsk av Mona Levin