Til innholdet

OF LIGHT AND DUST

Publisert: 18.03.2019Nystedt If You Receive My Words. Neslandskyrkja (arrangement)* Smith Lighten our Darkness* Arnesen Even When He Is Silent Forte Iam non dicam Havrøy Psalm McLoskey Dear World** Ødegaard Jesus, la mitt hjerte lenges (arrangement) Braun Psalm 42 (From Niggunim) Carmel Piyutim (Salmer) Kaplan Ani Ma’amin* Sommerro Med Jesus vil eg fara*
*Mari Askvik (mezzosopran). **Aksel Dalmo Tollåli (tenor). Kammerkoret NOVA, dir. Yuval Weinberg
Lawo Classics LWC1168 (56 minutter)

Yuval Weinberg ble dirigent for Kammerkoret NOVA i 2015 og sluttet i mars 2018, like etter siste opptak til dette tredje albumet på Lawo Classics, innspilt i Sofienberg kirke i Oslo. (De tidligere innspillingene ble gjort i Ris kirke.) Innholdet på platen er en typisk blanding av ny eller nesten ny musikk, mesteparten norsk, men også komponister fra Storbritannia (der Andrew Smith ble født), USA (McLoskey), Israel (Yehezkel Braun, Dov Carmel og Abraham Kaplan) samt Slovenia (Nana Forte).

Som man kan vente av denne prisvinnende gruppen på 36 sangere, er fremførelsene ulastelige, og klangen er vakkert balansert og smidig. Man trenger bare lytte til Knut Nystedts fantastiske motett If You Receive My Words, til tekst fra Salomos Ordspråk for å høre kvaliteten, og evnen til å håndtere enklere toneganger, som i Arnesen, Ødegaard og Carmels attraktive, folkelige Piyutim (Salmer) – eller de tettere, mer komplekse teksturene og harmoniene i for eksempel Fortes latinske motett Iam non dicam og Frank Havrøys fine tonsetting av Paul Celan, Psalm.

Jeg har tidligere rost Havrøys musikk på dette nettstedet, og Psalm er ham fullt verdig. Temaet og menneskeheten som lider under presset av Holocaust speiles i de andre stykkene her, spesielt i Arnesens vakre Even When He Is Silent, som har vært innspilt før, og Kaplans bearbeidelse av Azriel David Fastags melodi Ani Ma’amin – som effektivt er satt sammen med Sommerros motett. Brauns Psalm 42 og Carmels Piyutim er ikke like knyttet til katastrofen midt på 1900-tallet, men problemstillingen i tekstene passer godt med det overordnede temaet, og musikken reflekterer det på en utsøkt måte.

Dessuten skaper mezzosopranen Mari Askviks medvirkning med sitt folketoneaktige refreng, en fin kontrast i Andrew Smiths Lighten our Darkness, og i Nystedts arrangement av Neslandskyrkja og Sommerros Med Jesus vil eg fara (som her får sin tredje innspilling, så vidt jeg vet). Lawos innspilling er meget klar og følsom for korklangen. En fascinerende plate.


GUY RICKARDS
Oversatt fra engelsk av Hilde Holbæk-Hanssen