Til innholdet

PARRHÉSIE

Publisert: 09.06.2017Norderval/Heidel/Werchowska Mercury Sunrise. Sonic Orbits. This is the Old Song
Kristin Norderval (stemme, laptop), Ida Heidel (fløyter, lite slagverk, stemme), Nusch Werchowska (piano)
Losen Records LOS 145-2 (58 minutter)

Parrhésie er et fransk begrep, hentet fra det greske parrhesia, som betyr å snakke oppriktig og fryktløst uansett hva man risikerer. Dette er stikkordet for de tre samkomponerte stykkene til Kristin Norderval, Ida Heidel og Nusch Werchowska. Alle ble skapt spontant gjennom improvisasjon uten noter, og innspilt enkeltvis i sanntid, i september 2015, uten overdubbing. En viss manipulasjon fant sted på Kristin Nordervals laptop, og båndene ble senere mikset og mastret i 2016.

De tre verkene er trioer som bindes sammen i en ånd av økologisk protest mot manglende fremgang i kampen mot klimaendringene, grafisk illustrert i titlene i Mercury Sunrises fire satser: «Toxic Legacies»; «Polar Bear»; «Icecap Meltdown»; «Oyl in these Harbors». Norderval jamrer og hyler med stigende og fallende stemme, det er gripende og minner tidvis om urfolksmusikk. De seks delene i Sonic Orbits reflekterer over fremveksten til den nærmeste stjernen mens den opplyser, bevitner og forverrer den pågående naturkatastrofen. Musikken er full av brukne teksturer, forbigående flyktige utbrudd, stumper av ødelagte melodier. Parrhésie er hverken er bekvem eller trøstende å lytte til: den er ment å provosere frem en respons utenfor seg selv, ut over musikken. Budskapet er uangripelig, men som musikk kan det voldsomme uttrykket virke fremmedgjørende.


GUY RICKARDS  (Oversatt av Hilde Holbæk-Hanssen)