Til innholdet

Something Blue

Publisert: 26.05.2017Nordraak Sang for Norge; Paulsen Naar fjordene blaaner; Reissiger Olav Trygvason; Kjerulf Norges fjelde; Brudefærden i Hardanger; Anon. Norges skaal; Aamodt No reiser kvelden seg; Bræin Serenade; Halling; Den elskedes nærhet; Edvard Grieg Aftenstemning; Bjørneskytten; Sangerhilsen; Impromptu; Halvorsen Endnu et streif kun af sol; Der skreg en fugl; Veslemøy; Okkenhaug Voggevise; Jeg lægger mig så trygt til ro; Vuggesang; Irgens-Jensen På jorden et sted
Christiania Mannskor, dir. Marius Skjølaas
Lawo Classics LWC1107 (66 minutter)

I løpet av de få årene de har eksistert, har Lawo Classics vært så aktive at de er blitt et norsk hoved-plateselskap av både nasjonal og internasjonal betydning. Kloke repertoar- og musikervalg har vært et avgjørende element i denne suksessen, som presenterer norske kunstnere i fremragende tolkninger av et internasjonalt repertoar og gjør norsk musikk tilgjengelig for musikklyttere utenfor Norges grenser. Her er et eksempel på repertoar som knapt kunne vært norskere. Når man tar i betraktning i hvilken grad korsang – og spesielt mannskorsang – er en del av all norsk musikkarv, burde faktisk denne oversikten over de første hundre år innen flerstemt norsk mannssang appellere langt utenfor Lawo Classics vanlige kundebase. Både korelskere og et vanlig publikum kan bare drømme om å høre denne musikken bedre fremført enn her. Teknisk er vokalproduksjonen i Christiania Mannskor (grunnlagt så sent som i 2009) uten lyte – intonasjon, rytmikk, diksjon er feilfrie – og de synger som om de virkelig tror på teksten. Riktignok gir det begrensede musikalske spekteret en fornemmelse av at mye av materialet ligner på seg selv, men inntrykket fortar seg langsomt mens vi beveger oss ut av det 19. århundre, og litt mer variasjon og kontrast begynner å friske opp sangene. Dette albumet er utgitt i samband med en trykket versjon av musikken: Christiania Mannskor Blåbok, utgitt av Norsk Musikkforlag – så her kan virkelig alle være med!


MARTIN ANDERSON (Oversatt fra engelsk av Mona Levin)