Til innholdet

THE NEW SONG

Publisert: 24.04.2017Iberg LiebesKleineLieder Hellstenius …As the last Blow Falls… Lund Brahmanische Erzählungen Bull Gruk, Op 53b
Marianne Beate Kielland (mezzo). Nils Anders Mortensen (piano)
Lawo Classics LWC1097 (53 minutter)

Denne platen byr på et fascinerende innblikk i moderne klassisk sang i Norge for tiden. Den inneholder to sykluser – Helge Ibergs herlige LiebesKleineLieder (2012), seks «små kjærlighetssanger» til dikt av Erich Fried, og Edvard Hagerup Bulls Gruk, fem aforistiske dikt av Piet Hein – to sammenstilte sanger (Håvard Lunds Brahmanische Erzählungen, 2013) og en stemningsfull kantate fra 2012 av Henrik Hellstenius.

Ibergs syklus er min foretrukne, en suveren syklus med forskjellige stemninger der kjernen er den lange fjerde sangen, Was es ist. Hellstenius’ …As the last Blow Falls… byr på maksimal kontrast i form (et enkelt, ubrutt spenn), atmosfære og stil. Jeg mislikte hans opera Ophelia: Death by Water Singing i en tidligere utgave av KM, så jeg er glad for å kunne gi en mer positiv oppfatning av kantaten! Lunds to sanger omgjør med fin hånd to persiske dikt, oversatt til tysk av Rückert, til betydelige sanger, som Bulls Gruk lager en fantastisk kontrast til. Marianne Beate Kielland synger alt nydelig, og Nils Anders Mortensens akkompagnement – og tidvise vokale innskudd – ideelt. Flott lyd, også.


GUY RICKARDS (Oversatt fra engelsk av Hilde Holbæk-Hanssen)