Til innholdet

THROUGH A NETWORK OF ILLUMINATED STREETS

Publisert: 13.08.2019Martin Rane Bauck fretted with golden fire**. sfumato***. wie tau von dem frühgras***. kopenhagener stille*. Misantropi IV***
*Heather Roche (klarinett). **Ole Martin Huser-Olsen (gitar). ***Ensemble neoN
Lawo Classics LWC1171 (54 minutter)

Det er alltid givende å møte en ny komponist og så følge hans eller hennes utvikling i hvert nye verk, hver fremføring og innspilling. Jeg kom først over navnet Martin Rane Bauck (f. 1988) for to år siden i det jeg beskrev som en viktig utgivelse fra ensemblet Aksiom på Lawo Classics. Da var Bauck en av fire nye stemmer som kjempet om å bli hørt; her har han en plate som er viet fem av hans verker.

Det eldste ser ut til å være wie tau von dem frühgras «som dugg fra morgengresset», en septett fra 2013. CD-heftet daterer det til «2012/6», hvilket tyder på en revisjon eller alternativ versjon, mens bare originalen fra 2013 er gjengitt i verklisten på komponistens hjemmeside. Tittelen er hentet fra en av Rilkes Duino Elegier, men hvordan denne forklarer musikken går ikke frem av komponistens verkkommentar. Den tar egentlig bare for seg det største verket, soloklarinettstykket kopenhagener stille (2014), som står for en tredjedel av spilletiden. Bauck, som da studerte i den danske hovedstaden, skrev det på bestilling for Heather Roche, den kanadisk-født klarinettisten som har oppnådd betydelig anseelse i Europa for sine fremføringer av avansert musikk for instrumentet (inkludert bassklarinett). Roche hadde da et utvekslingsopphold og brukte tiden på å demonstrere instrumentets muligheter, noe som satte Bauck i stand til å komponere det som tilsvarer en etyde eller fantasi i flerstemmighet og andre teknikker. Uttrykksmessig trekker verket imidlertid veksler på eksterne stimuli, som komponistens vandringer i Københavns gater og bilturen i Tokyo i Tarkovskys film Solaris. Monotonien av ett trinn som følger det andre eller den tilsynelatende fasaden i filmscenen, skaper strukturen i noen av verkets fire deler som sammen kombinerer elementer av ny-enkelhet med mer moderne musikkskaping. Fremførelsen til Heather Roche er fremragende.

Åpningsstykket, fretted by golden fire (2014), er en tredelt sats for solo gitar, inspirert av et annet litterært sitat, fra Shakespeares Hamlet. Referansen er til en kommentar der den danske prinsen beskriver himmelen som et «majestetisk tak», og Bauck skriver om det inntrykk den danske himmelen, uten fjell og horisontlinjer, gjorde på ham. Dessverre gir ikke Bauck flere indikasjoner i satstitlene, som ganske enkelt heter I, II og III, på videre inspirasjon bak tidvis rastløse og opprevne lydbilder. De øvrige stykkene er sfumato, en duo for fiolin og cello komponert i 2014, der tittelen kunne være en oversettelse av «å blekne», og Misantropi IV (2016-7), det siste i Baucks pågående serie av kammermusikk-fantasier. Denne er fantasifullt skrevet for sopran, den middelalderske theorben (som her spiller godt utenfor komfortsonen), fiolin og cello. Fremførelsene er nydelig gjennomført, der Ensemble neoN fanger essensen i Baucks uttrykksmessige intensjoner. Ikke noe for enhver smak, men vel verd å utforske.
GUY RICKARDS
Oversatt fra engelsk av Hilde Holbæk-Hanssen