Til innholdet

TILLEGGSBEVILGNING TIL VALDRES SOMMERSYMFONI

Publisert: 13.12.2019Kulturdepartementet gir Valdres sommersymfoni et tilleggstilskudd på 400.000 kroner til å arrangere en konsert i samarbeid med et av landets profesjonelle orkestre. Sommersymfonien søkte for 2019 om ekstra midler til en fast ordning for å kunne inngå samarbeid med et av landets profesjonelle orkestre om en konsert i tilknytning til sommerkurset.

Valdres sommersymfoni består av en internasjonal kammermusikkfestival og Nord-Europas største kurs for klassiske musikktalenter. Kursene har årlig fra 2015 fått et øremerket driftstilskudd over statsbudsjettet.

I løpet av de senere årene har Valdres sommersymfoni hatt nesten alle de norske profesjonelle orkestrene på besøk. I år sto Operaorkesteret for åpningskonserten. Slike besøk er av stor betydning for de unge fremtidige musikerne som befinner seg både på kurset og festivalen. Samtidig er det klart at slike besøk er store løft for festivalen og et slikt påslag til budsjettet betyr mye. Driftstilskudd til Valdres sommersymfoni var i 2019 kr. 2.075.000, og samlet tilskudd for året vil nå etter tilleggstilskuddet være kr. 2.475.000.

Bilde: Trondheim Symfoniorkester, dirigert av Dalia Stakovski og med Truls Mørk som solist, spilte på åpningskonserten til Valdres sommersymfoni 2017. Foto: Tom Henning Bratlie.